Studenci kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności uczestnikami szkolenia pn: ,,Żywność w świetle obowiązujących przepisów’’.

W dniach 9-11 grudnia 2020 roku studenci oraz nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Produkcja  i Bezpieczeństwo żywności byli uczestnikami szkolenia on-line, pn: ,,Żywność w świetle obowiązujących przepisów’’.W ramach podwyższania jakości kształcenia na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo Żywności, studenci wszystkich roczników a także nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na tym kierunku wzięli udział w trzydniowym szkoleniu online, (4 godziny każdego dnia), pn.: ,,Żywność w świetle obowiązujących przepisów. Jakość zdrowotna żywności, dodatki do żywności, antybiotykoodporność u ludzi, przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności’’.

Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień dotyczących zwiększenia świadomości bezpieczeństwa i jakości spożywanej żywności; wskazanie zagrożeń w żywności i sposoby ich minimalizowania; upowszechnianie wiedzy dotyczącej poprawnego stosowania antybiotyków i hormonów w żywieniu zwierząt i ich wpływu na zdrowie człowieka; podniesienia świadomości odnośnie marnotrawstwa jedzenia, jego skutków społecznych i ekonomicznych oraz analiza możliwych rozwiązań a także promowanie produktów żywnościowych o wysokiej jakości odżywczej.