Szkolenie dla pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej 

W dniu 06.07.2022r. w ramach współpracy kierunku Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności, – dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. KPU oraz dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. KPU przeprowadziły dla pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej szkolenie z zakresu ,,Od pola do stołu dla mleka i jego przetworów – wymagania prawne i sanitarne”.

Uczestnicy szkolenia -pracownicy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej
dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. KPU podczas prowadzonego szkolenia
dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. KPU oraz dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. KPU podczas szkolenia dla pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej