Szkolenie dla pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

W dniu 5 lipca 2021 r. w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym, kierownik zakładu Produkcji i bezpieczeństwa żywności – dr inż. Barbara Krochmal-Marczak oraz dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. KPU przeprowadziły dla pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej szkolenie z zakresu ,,Ekologiczna produkcja mleka i jego przetwarzanie z zachowaniem obowiązujących systemów bezpieczeństwa i przepisów prawa UE’’.