Studenckie Koło Naukowe Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności zaprasza do swoich szeregów

W dniu 8 listopada 2021 roku w auli KPU Studenckie Koło Naukowe Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności i Studencie Koło Naukowe Ekonomistów brały udział w spotkaniu ze studentami pierwszych roczników. W spotkaniu udział wziął Rektor KPU w Krośnie dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU, a także Prorektorzy, Pani Agnieszka Woźniak oraz Pan Krzysztof Frączek, zastępca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronisław Baran, oraz dyrektorzy krośnieńskich szkół ponadpodstawowych.

Studenci prezentowali wyniki swojej działalności, zachęcając tym samym młodszych kolegów i koleżanki do przyłączenia się oraz do rozwijania własnych zainteresowań i pasji w Studenckich Kołach Naukowych. W trakcie swojej prezentacji studenci omówili szczegółowo zakres działalności koła, przedstawili swoje cele oraz plany na przyszłość. Pochwalili się również sukcesami, do których niewątpliwe należy udział w konkursach, konferencjach naukowych ogólnopolskich jak i międzynarodowych, czy napisanie artykułu naukowego. Ponadto przygotowali stoisko promocyjne, przy którym mogli nawiązać bezpośredni kontakt z zainteresowanymi studentami pierwszych roczników.

Stolik wokół którego studenci prezentują Studenckie Koło Naukowe Produkcji i bezpieczeństwa żywności
Stolik z prezentacją przedmiotów Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów
Aula KPU w Krośnie, studenci, wykładowcy, goście na spotkaniu Studenckich Kół Naukowych
Wymiana doświadczeń i rozmowy studentów i pracowników podczas spotkania SKN
Poczęstunek przez studentów herbatką z kwiatów jadalnych