Studenci kierunku Produkcji i bezpieczeństwa Żywności uczestnikami V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca”

10 czerwca 2021 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca” organizowana przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie. Uczestnikami  konferencji byli członkowie Studenckich Kół Naukowych.

Wyniki swoich badań w ramach pracy w Studenckich Kołach Naukowych ,,Produkcji i bezpieczeństwa żywności” oraz ,,Ekonomistów’’ przedstawiły także studentki kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Były to:

  1. Karolina Wypasek – ,,Kwiaty jako nowe trendy w żywności”.

2. Anna Bogacz –  ,,Kulinarne wykorzystanie roślin bobowatych w aspekcie ich właściwości prozdrowotnych”.

3. Marlena Wolanin – ,,Właściwości antyoksydacyjne wybranych gatunków herbatek miętowych”.

4. Patrycja Ćwiąkała, Milena Lenik – ,,Uczestnictwo podkarpackiej młodzieży szkół ponadpodstawowych w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej w latach 2017 – 2021”.

5. Patrycja Janusz – „Preferencje cukiernicze klientów firmy „Torcikowo”
z Jasła”

6. Dominika Bielec, Emilia Drąg – ,,Postawy konsumentów wobec opakowań jednorazowych wykorzystywanych w daniach na wynos”.

Wystąpienia naszych studentek były bardzo ciekawe, o różnorodnej tematyce, zaś prezentacje były przygotowane bardzo profesjonalnie.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.