Studenci II rok kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności na szkoleniu w WIORiN w Rzeszowie

Studenci II rok kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności w dniu 13 listopada 2019r. uczestniczyli w  szkoleniu z zakresu organizacji i funkcjonowania WIORiN w Rzeszowie z uwzględnieniem diagnostyki laboratoryjnej (oznaczanie czystości, wilgotności i zdolności kiełkowania nasion, wykrywania i oznaczenia agrofagów), które odbyło się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie. Szkolenie to odbyło sie w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu Hodowla i nasiennictwo. W części pierwszej (teoretycznej) studenci wysłuchali prelekcji Pana Rafała Sionka – kierownika Laboratorium Fitosanitarnego oraz Pani Czesławy Foltman – Głównego Specjalisty, Koordynatora Pracowni Oceny Nasion na temat funkcjonowania Inspekcji. W części drugiej (praktycznej) zapoznali się z metodyką oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz innych nasion, jak również  z działalnością Laboratorium Fitosanitarnego. Studenci byli w pracowniach: bakteriologicznej, mikologicznej, wirusologicznej, nematologicznej, entomologicznej oraz pracowni GMO. Dziękujemy Pani Edycie Wilk, Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i  Nasiennictwa za umożliwienie odbycia tak interesującego szkolenia.