Studenci I roku PiBŻ na konferencji pt. „Antropogeniczne przekształcenia środowiska glebowego – zasolenie gleby”

Studenci I roku PiBŻ, w ramach przedmiotu Edukacja ekologiczna i zdrowotna uczestniczyli w konferencji pt. „Antropogeniczne przekształcenia środowiska glebowego – zasolenie gleby”, która odbyła się w formie on-line 14 grudnia 2021 r. Konferencja była elementem obchodów Światowego Dnia Gleby i została zorganizowana przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb. Wśród wielu poruszanych ciekawych tematów nas najbardziej zainteresowały następujące referaty:
1. Czy góry Słonne są słone (prelegent Stanisław Kucharczyk)
2. Fusy z kawy jako alternatywa do stosowania soli w przestrzeni miejskiej Krakowa
3. Problem zasolenia gleb w obszarach miejskich i sposobu przeciwdziałania
4. Wpływ zimowego odladzania nawierzchni na gleby leśne w pobliżu drogi ekspresowej.
Całą konferencje można wysłuchać pod linkiem https://fb.watch/9_3GStXVF3/