Przypominamy, że 19 stycznia 2021 roku, odbędzie się druga część szkolenia dotycząca ochrony prawnej odmian roślin dla studentów II roku kierunku PiBŻ.

19 stycznia 2021 roku, o godzinie 11.00 poprzez platformę MS Teams odbędzie się druga część szkolenia dotycząca ochrony prawnej odmian roślin dla studentów II roku kierunku PiBŻ. Szkolenie poprowadzi Pani Monika Kawczyńska z Agencji Nasiennictwa Sp. z o.o. z Leszna. Prosimy o punktualne dołączenie do zespołu Hodowla i nasiennictwo.