Pracownicy Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności na XIX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

W dniu 10 grudnia 2021r. w Krakowie odbyło się XIX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, PATRONUS ANIMALIUM Fundację Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie oraz Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. W programie konferencji znalazły się  trzy debaty:

1. Agroturystyka i turystyka wiejska w kontekście kryzysu wywołanego pandemią COVID-19,
2. Agroturystyka i turystyka wiejska w kontekście polskiego dziedzictwa kulinarnego,
3. Agroturystyka i turystyka wiejska w kontekście rolnictwa wielofunkcyjnego i turystyki społecznej.

Uczestnicy sympozjum będą mogli opublikować swoje wystąpienia w monografii naukowej. Dr inż. Marta Pisarek zgłosiła do druku artykuł „Dobór gatunków do ogrodu z roślinami o jadalnych kwiatach”

Członkowie debaty
Wystąpienie dr inż. Marty Pisarek podczas sympozjum