Ogólnopolska „Noc Biologów” po raz trzeci w PWSZ w Krośnie

Ogólnopolska „Noc Biologów” to wydarzenie cykliczne, organizowane przez ośrodki naukowe w całym kraju od 2012 r. W tej edycji po raz trzeci udział wzieła PWSZ w Krośnie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie nauki zajmującej się problematyką przyrodniczą, zdrowia ludzkiego oraz biogospodarki poprzez prezentację ciekawych wykładów, warsztatów, pokazów naukowych, konkursów oraz wystaw tematycznych.

Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności zaplanował dla uczestników „Nocy Biologów” szereg atrakcji. Uczniowie szkół średnich i podstawowych mogli poznać mikroorganizmy występujące w osadzie czynnym pozyskanym z oczyszczalni ścieków oraz nicienie zagrażające zdrowotności roślin uprawnych. Ponadto obserwowali świat roślin w mikroskali lub własnoręcznie wykonali ogród zamknięty w szkle.

Dziękujemy instytucjom: Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie, Miejskiemu Przedsiębiorstu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle za wsparcie tej inicjatywy poprzez udostępnienie specjalistycznego sprzętu i aktywny udział pracowników w tej imprezie.

Mamy nadzieję, że wydarzenie to pozwoliło wszystkim, których fascynuje biologia, zgłębić tajniki fenomenu życia na Ziemi.