Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności uczestnikami Międzynarodowa Konferencja Naukowej w Dnieprze – Ukraina

Pracownicy Zakładu Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2020 r. uczestniczyli on-line w Międzynarodowej Konferencji pt. „EUROPEJSKA INTEGRACJA WYBÓR KRAJU I PROBLEMY GOSPODARKI” zorganizowanej przez Katedrę Ekonomii Globalnej Alfred Nobel University w Dnieprze na Ukrainie.

Konferencja obejmowała różne obszary tematyczne:

  • Globalizacja współczesnego świata: perspektywy i sprzeczności;
  • Procesy integracji i dezintegracji we współczesnym świecie;
  • Formy międzynarodowej współpracy gospodarczej i główne kierunki ich rozwoju;
  • Integracja edukacji ukraińskiej z przestrzenią europejską;
  • Wpływ zagranicznej działalności gospodarczej na wewnętrzne proporcje makroekonomiczne;
  • Wykorzystanie osiągnięć laureatów Nagrody Nobla w stabilizacji procesów makroekonomicznych.

Uczestnikami Międzynarodowej Konferencji z zakładu Produkcji i bezpieczeństwo Żywności byli: dr hab. Bogusław Ślusarczyk prof. KPU, dr inż. Barbara Krochmal-Marczak- kierownik Zakładu, dr inż. Magdalena Dykiel, dr inż. Bernadetta Bienia i mgr inż. Elżbieta Brągiel. Brali oni czynny udział w konferencji a także są autorami publikacji naukowych opublikowanych w materiałach konferencyjnych.