Wyrazy współczucia

Pani Sabinie Borek studentce III roku Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym wyrazy współczucia z powodu nagłej śmierci Taty składają: Studenci Pedagogiki oraz Kierownik wraz z Pracownikami Zakładu.