Warsztat dla młodzieży I i II LO w Krośnie, m.in.  jako jedno z działań promujących kierunek Pedagogika

Kilka dni temu uczniowie krośnieńskich liceów nr I i II-  odwiedzili Zakładu Pedagogiki, by wziąć udział w zajęciach warsztatowych, przeprowadzonych przez panią dr Małgorzatę Wójcik, której towarzyszyły 2 studentki Angelika Prajzner i Aleksandra Sienkowska. Uczniowie uczestniczyli w warsztacie na temat: „Geniusz okresu międzywojennego”, który dotyczył L.S. Wygotskiego, określanego mianem Mozarta psychologii i jego koncepcji konstruktywizmu społecznego. Prowadzące warsztat umożliwiły młodzieży zapoznanie się z twórcą i jego niezwykle aktualną, rozwijaną i wdrażaną do praktyki koncepcją w sposób teoretyczny, jak i praktyczny.

To spotkanie stanowiło nie tylko działanie na rzecz środowiska lokalnego, ale również było okazją do rozmów pomiędzy licealistami, a studentkami, nauczycielką akademicką i nauczycielkami z liceów. Była to także promocja kierunku pedagogika wśród uczniów szkół ponadpodstawowych – potencjalnych kandydatów do studiowania w krośnieńskiej Uczelni, także i na kierunku pedagogika. Nasze studentki mogły także pochwalić się swoimi osiągnięciami naukowymi.