Uwaga Pracownicy i Studenci Zakładu Pedagogiki

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci Pedagogiki – studia licencjackie oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – jednolite pięcioletnie studia magisterskie – zgodnie z informacją zamieszczoną na głównej stronie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – dalszy tok zajęć dydaktycznych w tym dobiegającym końca zimowym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będzie przebiegał w następujący sposób:

  • 9- 17 stycznia 2021 r. – zajęcia w formie zdalnej,
  • 18 stycznia – 2 lutego r. – zajęcia w Uczelni,
  • 3- 14 lutego 2021 r. – sesja egzaminacyjna w formie kontaktu bezpośredniego.