Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Portret Świętego Mikołaja”

W dniu 6 lutego 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu „Portret Świętego Mikołaja”.  Uroczystą galę połączono z otwarciem wystawy pokonkursowej, która unaoczniła uczestnikom, że jak pisze Bruno Bettelheim „najdoskonalszym źródłem kształtowania wyobraźni są baśnie, zdolne do przekazywania zarówno jawnych, jak i ukrytych znaczeń, jednoczesnego przemawiania do wszystkich warstw osobowości dziecka”.

Dziecięce poszukiwania obrazu osoby roznoszącej prezenty, będącej synonimem dobra zadziwiły zgromadzone osoby. Mikołaj w kosmosie, w okularach, w zaskakującej czapce, obok kominka, ceniący koronki a nawet Pani Mikołaj – to tylko niektóre aspekty nieograniczonej dziecięcej wyobraźni, znajdujące odzwierciedlenie w nagrodzonych pracach.

Obecny na spotkaniu z laureatami prorektor ds. studiów dr Krzysztof Frączek zwrócił uwagę na oryginalność, kreatywność i staranność wykonanych prac. Podkreślił bogactwo ujęć i symboli pojawiających się w dziecięcym odzwierciedleniu postaci Świętego. Nawiązał także do kulturotwórczej roli uczelni, akcentując znaczenie współpracy w przestrzeni edukacyjnej miasta Krosna.

Spotkanie z laureatami zostało wzbogacone odczytaniem fragmentu książki Svena Nordqvista „Niezwykły Święty Mikołaj” w interpretacji Wiktorii Dziedzic, uczennicy klasy 7d. Wystawę dziecięcych prac przygotowała mgr Halina Zaforemska, zaś organizację uroczystości koordynowała dr Barbara Lulek. Grono studentów – pomysłodawców konkursu reprezentowała Pani Maria Strzała, która w imieniu studentów składa serdeczne podziękowania władzom uczelni za pomoc w organizacji konkursu.

            Ze względu na panującą sytuację gala została zorganizowana w kilkuosobowych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.