Umocnienie współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie przedłużyła umowę o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Poprzednia podpisana  umowa obowiązywała od marca 2020 roku. Tym razem została ona zawarta na czas nieokreślony i dotyczy współpracy w zakresie prowadzenia przez KPU w Krośnie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ogromna to radość dla całej naszej krośnieńskiej uczelni – zwłaszcza społeczności – pracowników i studentów zakładu pedagogiki z objęcia przez krakowską uczelnię opieki naukowej i dydaktycznej. W ramach współpracy obie strony zadeklarowały wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia nauczycieli, organizacji i realizacji praktyk oraz konsultacji w zakresie tworzenia planów studiów.

Ze strony Uniwersytetu umowę podpisał prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ze strony krośnieńskiej Uczelni Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU.

Należy podkreślić, że współpraca między Uniwersytetem Pedagogicznym a KPU w Krośnie jest realizowana od wielu lat. W uczelni gościliśmy z wykładami Rektora UP profesora Kazimierza Karolczaka, który w 2017 roku wygłosił wykład inauguracyjny Ziemiańskie dziedzictwo Podkarpacia, oraz  prorektora ds. nauki, profesora Mariusza Wołosa, który w 2019 roku wygłosił wykład Bolesław Wieniawa-Długoszowski – prawda i mity. Profesor Bogusław Skowronek, ówczesny prorektor ds. kształcenia, wziął udział w obchodach jubileuszu 20-lecia krośnieńskiej uczelni. Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda zasiada w Radzie Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego.

Warto także nadmienić, że z Uniwersytetem Pedagogicznym (wcześniej jako Wyższą Szkołą Pedagogiczną, następnie Akademią Pedagogiczną) w Krakowie w mniejszym czy większym stopniu związane są losy naukowe kilku pracowników prowadzących obecnie zajęcia w zakładzie pedagogiki krośnieńskiej uczelni. Otóż w krakowskiej uczelni przewody doktorskie lub habilitacyjne bronili m.in.  dr Barbara Lulek, dr hab. Alicja Ungeheuer- Gołąb, dr hab. Zygmunt Sibiga, prof. dr hab. Kazimierz Szmyd.

Niewątpliwie przedłużenie porozumienia wpłynie korzystnie na dalszy rozwoju współpracy dydaktycznej i naukowej oraz przyniesie korzyści dla obu uczelni. Dowodem na to, że ta współpraca nabrała już rozpędu jest fakt, że kilku pracowników, tj. prof. dr hab. Bożena Muchacka , dr hab. Robert Stawarz oraz dr Mateusz Muchacki – od kilkunastu miesięcy dzieli się swoją wiedzą ze studentami –  prowadząc zajęcia w zakładzie pedagogiki KPU w Krośnie.

Ciesząc się ze współpracy naukowo – dydaktycznej z krakowskim Uniwersytetem Pedagogicznym, chcemy także pamiętać o jeszcze innej krakowskiej uczelni tj. Uniwersytecie Jagiellońskim, z którego to w poprzednich kilku dekadach –  wielu pracowników wniosło duży wkład  w rozwój dydaktyczny i naukowy zakładu pedagogiki krośnieńskiej uczelni.