Udział studentów z Zakładu Pedagogiki w Międzynarodowym Naukowo-Praktycznym Seminarium na Ukrainie

24 maja 2021 roku  studenci II i III roku Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną KPU w Krośnie wzięli czynny udział w  Międzynarodowym Naukowo-Praktycznym Seminarium nt. „Działalność naukowo-badawcza studentów jako czynnik kształtujący konkurencyjnego fachowca XXI w.” organizowanym przez Podkarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasila Stefanika w Iwanofrankiwsku (Ukraina).

W konferencji tej obok krośnieńskiej Uczelni – nasz kraj reprezentowali jeszcze studenci z Chełmna. Natomiast przedstawiciele Ukrainy wywodzili się z trzech Uniwersytetów (tj. Івано-Франківськ, Луцьк, Ніжин).

Studentkami, które poprzez czynny udział w  tym naukowym seminarium  – referaty zostały przygotowane pod kierunkiem naukowym dr Beaty Anny Piechoty z Zakładu Pedagogiki były:

  1. Aleksandra Jaślar (studentka II roku PSOzTP)

 Temat wystąpienia: ISTOTA EFEKTYWNOŚCI RELACJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH.

Victoria Pelczar (studentka III roku PSOzTP)

Temat wystąpienia: Rola kultury masowej w socjalizacji młodzieży

Katarzyna Dopart (studentka III roku PSOzTP)

Temat wystąpienia: Profilaktyka nietolerancji wobec osób niepełnosprawnych w środowisku szkolnym.

Małgorzata Niezgodzka (studentka III roku PSOzTP)

Temat wystąpienia: Rola rodziców w wychowaniu dziecka

Barbara Gajda (studentka III roku PSOzTP)

Temat wystąpienia: Udział seniorów w procesie socjalizacji młodego pokolenia.

Warto podkreślić, że wystąpienia wszystkich uczestników spotkały się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych osób, co m.in. stało się niemałym przyczynkiem do wszechstronnej debaty, wymiany myśli i doświadczeń oraz wysunięcia wspólnych wniosków.

Udział wszystkich studentów i opiekunów naukowych – w tym można by rzecz zintegrowanym, internetowym, naukowym przedsięwzięciu – utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że wyrażenie naukowych poglądów, sugestii, także pedagogicznych doświadczeń między uczelniami Polski i Ukrainy staje się bardzo potrzebne dla podtrzymania wartości ponadczasowych, jak również międzykulturowych – szczególnie w obszarze kształcenia przyszłych nauczycieli, pedagogów.


Wystąpienie dr Beaty A. Piechoty – opiekuna naukowego studentów KPU w Krośnie biorących udział w międzynarodowym naukowo-praktycznym seminarium24.05.2021 Івано-Франківськ – Хелм – Кросно – Луцьк – Ніжин.

Jedna z ukraińskich Studentek – uczestniczka seminarium – prezentuje swoje wyniki badań.

Wystąpienie Victorii Pelczar.


Wystąpienie Katarzyny Dopart

Wystąpienie Małgorzaty Niezgodzkiej.

Wystąpienie Barbary Gajdy.

Studentka II roku PSOzTP Aleksandra Jaślar właśnie oczekuje na wygłoszenie swojego referatu 🙂 
                                                         Opracowała: dr Beata Anna  Piechota