Udział Studentów kierunku pedagogika w KPU w Krośnie w spotkaniu pt ,,Porozmawiajmy o lekturach”

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Studenci kierunku pedagogika w Karpackiej Państwowej Uczelni, dalej:   KPU w Krośnie już po raz drugi w tym semestrze  letnim – trwającego roku akademickiego – uczestniczyli w spotkaniu ,, Porozmawiajmy o lekturach” zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci działające przy Instytucie Pedagogiki w Uniwersytecie Rzeszowskim.
Rozmawiano o utworze Zuzanny Orlińskiej pt. ,, Stary Noe” wydanej przez Wydawnictwo Literatura.
Spotkanie otworzyła opiekunka koła prof. nadzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb. Prowadzenie: Gabriela Wojtanowska studentka UR , która w minionym roku akademicki ukończyła studia na kierunku pedagogika w KPU w Krośnie.
W spotkaniu wzięło udział: 48 osób.
Uczestnicy i Organizatorzy dziękują Władzom Uczelni za udostępnienie platformy Zoom.