Dr Beata Piechota wraz ze Studentami Pedagogiki podczas Międzynarodowego Seminarium Naukowego w Ukrainie

W dniu 26.05.2022 roku odbyło się cykliczne Międzynarodowe Naukowo-Praktyczne Seminarium Naukowe organizowane przez   Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankiwsku (Ukraina) 

(ПрикарпатськийнаціональнийуніверситетіменіВасиляСтефаника), gdzie corocznie, od 2015 roku opiekunem naukowym przygotowującym studentów pedagogiki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie do  tego Seminarium  jest dr Beata Piechota – wykładowca z Zakładu Pedagogiki KPU w Krośnie. 

Temat tegorocznego Seminarium Naukowego „Młodzież i oświata wobec wyzwań XXI wieku”«МолодьіосвітавумовахвикликівXXIстоліття» zobowiązywał do przygotowania referatów i udziału w dyskusji w nawiązaniu do tej właśnie problematyki.

Konferencja ta odbywała się na platformie ZOOM,(https://us04web.zoom.us/j/8058428803?pwd=OFI3RDhaTy9Cdk9INlhaUTEwNmFnQT09), ze względu na działania wojenne na terytorium Ukrainy, jednak mimo to – brała w niej udział liczna rzesza studentów  z wielu uniwersytetów ukraińskich, jak też i z uczelni z Polski. Trzeba podkreślić, iż zaproszenie naszych Studentów do udziału  w tym corocznym Seminarium zawsze cieszy się pozytywnym odzewem, ambicją aktywnego uczestnictwa i wzięcia udziału w tematycznych dyskusjach, co z kolei kształtuje u studentów umiejętności komunikacyjne, wyzwala zainteresowania naukowe, czytelnicze,  pozwala na wymianę myśli i doświadczeń pedagogicznych oraz nawiązywania relacji koleżeńskich między studentami Pedagogiki z różnych  Uczelni. 

Z  Karpackiej Państwowej  Uczelni w Krośnie wzięło aktywny udział w konferencji i wygłosiło swoje referaty sześć Studentek Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną oraz opiekun naukowy – dr Beata Piechota.  Oto tematy poszczególnych wystąpień naszych reprezentantów:

1) 

dr BEATA PIECHOTA – wykładowca  z Zakładu Pedagogiki  

    Referat:   ROLA   AUTORYTETÓW   W   ŻYCIU   DZIECKA.

2) 

ANNA RYSZ – studentka III roku   Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną  – studia niestacjonarne

Referat: PRZYCZYNY I SKUTKI NASTOLETNIEGO RODZICIELSTWA .

3) 

AGNIESZKA MACIEJEWSKA – studentka III roku   Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną  – studia niestacjonarne

    Referat: FORMY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ STOSOWANE W PRACY Z PODOPIECZNYMI STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” W DĘBICY.

4) 

KATARZYNA ZAJĄC – studentka III roku   Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną  – studia niestacjonarne 

    Referat:  DZIECI Z AUTYZMEM – TRUDY RODZICIELSTWA.

5) 

KLAUDIA CUDO
KLAUDIA PRAJSNAR
ALEKSANDRA BOGUSZ

studentki II roku   Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną  – studia stacjonarne

    Referat: DZIECI ULICY – PRZYCZYNY, SKUTKI, FORMY POMOCY

Poniżej zamieszczona jest fotorelacja z konferencji.