Udział Koła Naukowego Twórczych Pedagogów w V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez KPU w Krośnie

10 czerwca 2021 roku miałyśmy przyjemność wziąć udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca, zorganizowanej online, na platformie ZOOM w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Reprezentowałyśmy Studenckie Koło Naukowe Twórczych Pedagogów, działające w Zakładzie Pedagogiki Instytutu Humanistycznego KPU w Krośnie, pod opieką Pani Doktor Małgorzaty Wójcik. Celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych, zaprezentowanie zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studentów, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Konferencję uroczyście rozpoczął JM Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie dr. hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU. Swoją obecnością zaszczycił nas również Prezydent Miasta Krosno Piotr Przytocki, kierując kilka życzliwych słów do zgromadzonych osób. Za bardzo interesujący należy uznać wykład inauguracyjny dr. hab. Piotra Łopatkiewicza, prof. KPU w Krośnie na temat: ,,Jak z młodzieńczej pasji narodził się geniusz. Krótki szkic o Stanisławie Wyspiańskim’’.

W obradach wzięło udział 169 uczestników z następujących uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Państwowa Wyższa Szkoła w Nysie, Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu i oczywiście Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Łącznie podczas konferencji przedstawiono 76 referatów, będących na ogół prezentacją badań empirycznych, bo oznacza wysoki poziom konferencji. Tematyka wystąpień była różnorodna, a wiele z nich może stanowić inspirację do poszerzania badań naukowych.

W II panelu tematycznym, w którym wystąpiłyśmy jakoreprezentantki SKN Twórczych Pedagogów,poruszane były zagadnienia społeczne, pedagogiczne, a także językowe. Rolę moderatorów tegoż panelu pełnili Panowie dr hab. Kazimierz Sikora, prof. KPU i dr Bartosz Gołąbek, Dyrektor Instytutu Humanistycznego.Zaprezentowałyśmy swojebadania empiryczne na temat: Konstruowanie pojęcia tolerancja przez uczennicę wczesnej edukacji osadzone w scaffoldingu według koncepcji społecznego rozwoju  L. S. Wygotskiego.Podsumowując obrady wyrażono uznanie dla pracy Opiekunów Studenckich Kół Naukowych oraz Studentów-młodych naukowców, życząc sukcesów w realizacji swoich pasji.

Naszym zdaniem każda chwila poświęcona na doskonalenie się i rozwój – co umożliwiają koła naukowe – nie jest straconym czasem. Dlatego też jesteśmy pewne, że będziemy uczestniczyć w kolejnych konferencjach naukowych nabierając doświadczenia, wzbogacając swoją wiedzę i pasje.

Przedsięwzięcie należy uznać za w pełni udane wydarzenie, które z pewnością należy powtórzyć. Mamy nadzieję, że kolejnym razem już w murach naszej Uczelni.

 Aleksandra Sienkowska i Angelika Prajzner, I PPiW i II PSOzTP