Studentki II roku PPiW prowadzą zajęcia pt. „Cztery żywioły” i „ Cztery pory roku” dla uczniów klas II i III – SP nr 10 w Krośnie

W dniach 20 i 27 maj studentki II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ramach przedmiotu Metodyka edukacji społeczno – przyrodniczej przygotowały zajęcia dla dzieci klasy 2 i klas 3 Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kpt. Stanisława Betleja w Krośnie.

Zajęcia odbywały się w sali  nr 21. Studentki samodzielnie przygotowały dekoracje- odpowiadające tematyce zajęć. Studentki przygotowały również zaproszenia, które były wręczane dzieciom w ich klasach.

20 maja dzieci klasy drugiej zostały zaproszone do „Krainy czterech żywiołów”. Spotkanie rozpoczęto od przeczytania wiersza pt. Cztery żywioły” Olgi Adamowicz.

Następnie dzieci zostały podzielone na cztery grupy i brały udział w quizie. Dzieci wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą i ekologiczną. Po quizie była chwila relaksu przy zabawie ruchowej. Po zabawie przyszedł czas na eksperyment – „Woda- lampa lawa”, „ Powietrze”, „Ziemia – skamieliny z masy kawowej”, „Ogień -eksperyment świeczkowy”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obserwowały zjawiska zachodzące w trakcie eksperymentów i wyciągały trafne wnioski.

Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne pt. „ Żywioły oczami uczniów”.

Po podsumowaniu zajęć, dzieci otrzymały medale oraz dyplomy za aktywny udział w zajęciach.

Natomiast 27 maja dzieci klas 3 odwiedziły „Krainę Czterech Pór Roku”. W sali przygotowane zostały kąciki odwzorowujące poszczególne pory roku. Spotkanie rozpoczęto rozmową dotyczącą pór roku. Następnie dzieci słuchając piosenki miały z zadanie podejść do odpowiedniego kącika związanego z daną porą roku.

Po zabawie przyszedł czas na zagadki dla umysłu. Dzieci rozwiązywały zagadki, opisywały wygląd drzew w poszczególnych porach roku, wymieniały nazwy wiosennych kwiatów, wybierały owoce, które latem możemy spotkać w naszych sadach i ogrodach, dopasowywały obrazki liści i owoców do poszczególnych drzew, wskazywały, które ptaki odlatują na zimę, które przylatują do nas na zimę oraz te, które zimują w Polsce.

Następnie dzieci wykonały pracę plastyczną „Drzewo z rąk”. Na dużych brystolach były namalowane drzewa. Dzieci malowały swoje dłonie farbami i odbijały, jako liście na drzewie. Każdy listek został podpisany mieniem dziecka.

Studentki przygotowały również eksperymenty „Tęcza” i „Olej z wodą”.

Na koniec dzieci wykonały Bociany z papierowych talerzyków.

Gratulujemy studentkom inicjatywy i zaangażowania w przygotowanie i poprowadzenie zajęć. Aktywny udziały dzieci świadczył o atrakcyjności zajęć.