Studentki II roku organizują teatrzyk dla uczniów klasy I

W dniu 30 maja br. studentki  II roku Pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną udały się z teatrzykiem kamishibai do Szkoły Podstawowej nr 14 w Krośnie. Teatrzyk wraz z kartami został wykonany w ramach zajęć z diagnozy i podstaw terapii zaburzeń mowy prowadzony przez mgr Martę Kokoszę. Przedstawienie było skierowany do uczniów z klasy 1A, 1B oraz 1C. Widowisko zatytułowano „Brzydkie kaczątko” oraz „Lisek łakomczuszek”. W przedstawianie zaangażowane były Klaudia Cudo, Weronika Masztafiak, Aleksandra Wróbel, Klaudia Filip, Patrycja Haduch, Katarzyna Wnęk, Klaudia Prajsnar, Beata Miś, Julia Lubaś, Kinga Wojnarowska.

Klaudia Filip

Studentka II PSO z TP

Dziękujemy studentkom za zaangażowanie i gratulujemy odwagi oraz pomysłowości. Podziękowania składamy mgr Marcie Kokoszy za praktyczne wprowadzanie studentów w tajniki pracy z dziećmi.