Refleksja studentek Pedagogiki z Koła Naukowego Twórczych Pedagogów o V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nauka – Talent – Pasja” w Nowym Targu

15 kwietnia br. miałyśmy ogromną przyjemność wziąć udział w  Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców ,,Nauka –Talent – Pasja’’ zorganizowaną przez Podhalańską Państwową Uczelnie Zawodową w Nowym Targu. Przedstawiłyśmy prezentację empirycznych badań jakościowych na temat: Tworzenie rozumienia pojęcia tolerancja przez dziecko w młodszym wieku szkolnym – doniesienia z jakościowych badań w działaniu (Action Research).

Konferencja odbyła się w przestrzeni wirtualnej na platformie Zoom. Uczestniczyło w niej aż 133 osoby z 15 uczelni z całej Polski, m. in. z Wrocławia, Krakowa, Lublina czy Sanoka i oczywiście z Krosna. Na wstępie przywitał nas JM Rektor uczelni dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk – prof. uczelni. Następnie wysłuchaliśmy interesującego wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez pana mgr. inż. Krzysztofa Przybyłę, który mówił o pasji, jako o nadrzędnej wartości w życiu, której towarzyszy celowość, zaangażowanie, a czasami nawet trochę cierpienia. W dalszej kolejności zostaliśmy podzieleni na 4 sesje tematyczne – my byłyśmy w czwartej, gdzie o zagadnieniu pasji we współczesnym stylu mówiono podczas 14 prezentacji dla publiczności złożonej z 33 słuchaczy. Wystąpienia były bardzo zróżnicowane – każdy z pasją podzielił się interesującymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Panowała niezwykle ciepła i miła atmosfera – wszystkich wysłuchano z uwagą i doceniono wystąpienia w dyskusji.

W prezentowanym doniesieniu inspirowałyśmy się badaniami Pani prof. Doroty Klus – Stańskiej i Pani prof. Moniki Wiśniewskiej – Kin, których badania pokazują, że dzieci w edukacji wczesnoszkolnej są bardzo mądre i zdolne do rozmów na trudne, złożone i niejednoznaczne tematy, jeśli otrzymają wsparcie facylitatora w sferze swojego najbliższego rozwoju. Uznałyśmy, że tolerancja jest właśnie takim trudnym zagadnieniem dla dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Zarówno w czasie przygotowań, jak i w dniu samej konferencji mogłyśmy liczyć na nieocenioną pomoc i wsparcie Pani dr Małgorzaty Wójcik – za co
z całego serca dziękujemy. Z naszej perspektywy było to pełne pasji
i zaangażowania, niezwykle interesujące doświadczenie.

Angelika Prajzner i Aleksandra Sienkowska, Studentki I PPiW i II PSOzTP