Pracownicy i studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki – zabawy w plenerze na rzecz dzieci. Kilka słów o Karpackich Klimatach

Tradycją stało się już przygotowywanie w ramach Karpackich Klimatów licznych stoisk dla dzieci przez studentów i pracowników Zakładu Pedagogiki. Także w tym roku w upalne dni sierpnia nie zabrakło dla dzieci zabaw literackich, plastycznych, technicznych, sportowych i muzycznych. Dzieci mogły malować kredą i farbami na wielkopowierzchniowych płytach,  zrobić balonowe zwierzątko, lepić z masy solnej, wykorzystywać kreatywne druciki i malować na wodzie. Ponadto uczestnicy młodsi i starsi mogli wykonać własną książeczkę, a nawet wstąpić do zespołu muzycznego oraz wspólnie muzykować. Wykonywano także ciekawe karty do zielnika i atrakcyjne ćwiczenia fizyczne. Dzieci w różnym wieku, nie zabrakło nawet ósmoklasistów – bawiły się świetnie, wykazywały zainteresowanie propozycjami zabaw i z wykonanymi pracami wędrowały do domu.

W działania społeczne zaangażowane były studentki III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studenci II roku pedagogiki społeczno-opiekuńczej. Opiekę merytoryczną nad studentami sprawowała mgr Julita Karaś – Klimek oraz mgr Magdalena Goleń. Zajęcia dla dzieci prowadzili także: prof. KPU dr hab. Alicja Ungeheuer – Gołąb, dr Janusz Boczar i dr Adam Przybysz.

Gratulujemy pomysłów i zaangażowania studentom i pracownikom!