Pani dr Barbarze Lulek – wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy – składają Pracownicy i Studenci Zakładu Pedagogiki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Pani dr Barbarze Lulek – kierownik zakładu pedagogiki, wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy, składają: Pracownicy Zakładu oraz Studenci. Msza pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej – 9 sierpnia 2021 r. , o godz. 17.00, ciało śp. Ireny Lulek zostanie złożone na cmentarzu w Majdanie Królewskim.