O wychowawczych i zdrowotnych walorach sportu

,, Sport jest z pewnością jedną z najbardziej popularnych dziedzin działalności człowieka i może wywierać znaczy wpływ na zachowanie ludzi, zwłaszcza młodych”, papież, Jan Paweł II.

23 listopada 2020 r., pracownik Zakładu Pedagogiki, dr Adam Przybysz,
na zaproszenie pani Agnieszki Bienia – wychowawcy klasy IV SP nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie- w ramach godziny wychowawczej spotkał się w formie wirtualnej (wykorzystując platformę Microsoft Teams)
z uczniami. Temat zajęć dotyczył aktywności sportowej w życiu człowieka. Poprzez odwołanie się do własnej kariery sportowej (biegi na średnich i długich dystansach) – udokumentowanej zdjęciami na slajdach, prelegent starał się przekazać uczniom jak najwięcej informacji dotyczących wszechstronnego oddziaływania aktywności ruchowej na organizm człowieka. Mówił dlaczego warto rozwijać talenty – nie tylko w sporcie, ale także w innych dziedzinach życia ludzkiego. Udzielił rad i wskazówek, które mogą doprowadzić do mistrzostwa sportowego – przede wszystkim obok talentu, zwrócił szczególną uwagę na pasję połączoną z systematyczną i wytrwałą pracą. Podkreślił, że sport pomaga w życiu, w pracy, w nauce. Dodał – nawet, gdy nie będziemy mistrzami, to na pewno będziemy zdrowszymi ludźmi. Poprzez zdalny przekaz zachęcił wszystkie dzieci do tego, aby w sposób wytrwały dążyły do realizacji marzeń i wyznaczonych celów, by nie wątpiły w sens pracy, by w tym trudnym okresie panującej pandemii – znalazły czas na aktywność fizyczną – zwłaszcza na świeżym powietrzu. Na koniec zwrócił się do uczniów słowami ,, Teraz , a także w kolejnych latach – w przyszłości, w życiu osobistymi i zawodowym kierujcie się zasadą, by niczego nie czynić jedynie dla zaszczytów i sławy, dla pieniędzy i zysku materialnego. Rozwijacie swoje talenty w sposób harmonijny, łącznie to co fizyczne z tym, co duchowe. Niech uprawianie aktywności fizycznej m.in. poprzez sport i rekreację będzie wpisane w wasze życie przez wszystkie lata, aż do później starości, niech sport kształtuje wasze ciało, charakter i duszę, niech daje wam wiele satysfakcji i radości – nie tyko z powodu zdobytych dyplomów, pucharów i medali,
ale także każdej pokonanej słabości czy pokonanego zmęczenia. Rozwijajcie swoje talenty na miarę swoich możliwości, zapalajcie swoją pasją innych. Być może w przyszłości o niektórych z was – będzie głośno , nie tylko w mieście Krośnie, w województwie, ale także Polsce, Europie i na świecie – jednak wówczas pamiętajcie także o swoich ,,Małych ojczyznach” tj. miejscach, w których urodziliście się i wychowaliście się, o miejscach, w których pokonywaliście pierwsze progi przedszkolne i szkolne. Z pewnością była to dla uczniów bardzo pożyteczna lekcja wychowawcza, ukierunkowana na sport. Sport, który w szkole, rodzinie – najogólniej mówiąc w środowisku, może być, albo i jest – jednym z najlepszych środków wychowawczych. (a.p.)