O spotkaniu na temat: choroby w utworach literatury dziecięcej – konteksty literackie, pedagogiczne, psychologiczne

W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyła się Sesja naukowa na temat choroby w utworach literatury dziecięcej, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Studenci III roku pedagogiki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Z ramienia Uczelni towarzyszyli obradującym dr hab. prof. ucz. Alicja Ungeheuer-Gołąb – opiekunka Koła i dr Bartosz Gołąbek – Dyrektor Instytutu Humanistycznego KPU w Krośnie.

Podczas spotkania wygłoszono następujące studenckie referaty:

 „Rys historyczny tematyki chorób w literaturze i sztuce” – Joanna Miękina

 „Choroba jako trudny temat w utworach literatury dziecięcej” – Monika Frydrych

 „Problematyka choroby dziecka w utworach Mój młodszy brat Moniki Krajewskiej i Oskar i Pani RóżaErica-Emmanuel Schmitta” – Oliwia Białek, Marta Obacz

 „Ocena książki Janek jest inny – historia chłopca z autyzmem Heleny Kraljic z perspektywy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym” – Kinga Martuś, Faustyna Olejarz

 „Utrata pamięci, choroba Alzheimera w rodzinie na przykładzie wybranej literatury dziecięcej” –  Natalia Lisek

 „Choroba śmiertelna (nowotwór) na podstawie książki Oskar i Pani RóżaErica- Emmanuela Schmitta” – Angelika Słysz

 „Niepełnosprawność przedstawiana w literaturze dziecięcej” – Katarzyna Kochanek, Oliwia Koś, Natalia Lisek, Natalia Rorata

Czas pandemii przyniósł refleksje nad kondycją zdrowia człowieka, która jest niewątpliwie ważnym aspektem życia ludzkiego ze względu na prawidłowe jego funkcjonowanie w otaczającym go środowisku, ma wpływ na zdolność do przetwarzania informacji, jakość procesu uczenia się i odpoczywania. Odpowiada również za samopoczucie oraz motywację człowieka do podejmowania wszelkich aktywności.

Sesja przebiegała na Platformie Zoom KPU w Krośnie.