Nauczanie zdalne w okresie pandemii w Zakładzie Pedagogiki KPU w Krośnie

Od 12 marca br. w związku z panującą pandemią – zwaną koronawirusem – niemal w każdym aspekcie działalności człowieka, przyszło nam funkcjonować m. in. studiować i pracować w całkiem  innych realiach niż było to dotychczas. Niestety, żyć w świecie, gdzie ciągły lęk i niepewność o zdrowie, a tym samym i życie. W tych niełatwych czasach –  również i dla szkolnictwa na każdym etapie kształcenia – także i  studiów wyższych, trzeba nam nauczać i uczyć się w sposób zdalny. Z pewnością od wielu lat dynamiczny postęp w rozwoju techniki i technologii informacyjnej – obecnie sprzyja stosowaniu coraz to nowych rozwiązań w zakresie przekazywaniu wiedzy, nauczaniu umiejętności poprzez zajęcia prowadzone drogą zdalną m. in. online (np. poprzez platformę Zoom czy Microsoft Teams). W porównaniu do okresu wczesnowiosennego br., kiedy to przy ogromnym zaskoczeniu – niejako zostaliśmy zmuszeni do podjęcia pierwszych prób w zakresie nauki na odległość, dziś z pewnością jesteśmy o wiele bardziej bogatsi i mądrzejsi w wiedzy i umiejętnościach, co pozwala nam zdecydowanie sprawniej poruszać po drogach (platformach), za pomocą który odbywa się nauka w formie zdalnej. Oczywiście wśród kilku czynników, które przyczyniły się do tego sprawniejszego działania (być może – to determinacja i samorozwój każdego pracownika z osobna), niewątpliwie na pierwszym miejscu trzeba wymienić kilkanaście szkoleń, które prowadzili (nadal to czynią) panowie Informatycy z naszej Uczelni. Załączone do tekstu zdjęcia przedstawiają zajęcia z metodyki nauki czytania i pisania, które w tym zimowym semestrze prowadzi ze studentami 3. roku Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym – dr Małgorzata Świdrak. Prowadząca wyposażyła swój domowy-  można by rzecz naukowy gabinet pracy w dodatkowy sprzęt, typu tablica, kamera oraz głośniki. Dzięki takiemu rozwiązaniu kontakt zdalny i relacja prowadzący – słuchacze przebiega bez zakłóceń, studenci mogą na bieżąco stawiać pytania, poprzez widoczną tablicę chociaż częściowo przenieś się w świat nauki tradycyjnej. Można zaryzykować i stwierdzić, iż poprzez takie rozwiązanie w lekcji pojawiła się większa płynność oraz skuteczność i efektywność  w uczeniu ww. przedmiotu. I chociaż jest więcej niż pewne, że nic nie zastąpi nauki w formie tradycyjnej – spotkania twarzą w twarz mistrz (nauczyciel) – uczeń (student). To patrząc na obecnie panującą sytuację w kraju, Europie i na świecie, nie możemy stać czy przechodzić obojętnie obok ciągle pojawiających się nowatorskich form kształcenia na odległość.                                                                               

                                                                                                                       A.P.