Międzyuczelniane spotkanie studenckie

W dniu 10 marca 2022 roku z inicjatywy prof. KPU, dr hab. Alicji Ungeheuer-Gołąb na platformie Zoom odbyło się spotkanie  członków Studenckiego Naukowego Koła Animatorów Kultury Literackiej Dzieci działającego przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, członków Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy działającego przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studentów kierunku pedagogika Karpackiej Państwowej Uczelni  w Krośnie. W spotkaniu uczestniczyła opiekunka lubelskich studentów Pani dr Justyna Sala-Suszyńska.
Sesja nosiła tytuł: Lektury dzieci.
Studenci w ilości 47 osób przedstawiali propozycje czytelnicze dla uczniów klas I – III
i przedszkola. Dyskutowali o wartościach ich treści, szacie graficznej, walorach edukacyjnych