Koło naukowe o studenckiej konferencji w Krakowie

18 grudnia 2021r. jako członkinie SKN Twórczych Pedagogów pod opieką Pani Doktor Małgorzaty Wójcik wzięłyśmy czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Tematem wiodącym konferencji była „Rzeczywistość (nie)zmienna. O życiu, nauce, sztuce, kulturze i społeczeństwie w perspektywie (braku) zachodzących zmian”. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej przez platformę Google Meet. Zorganizowane zostało przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Obrady miały miejsce w dwóch odrębnych pokojach konferencyjnych. Poruszane tematy przedstawiane były w sposób merytoryczny. Dotyczyły głównie zjawiska braku zmian na różnych obszarach, między innymi w: sztuce, historii, edukacji. Prelegentami byli przedstawiciele 12 uczelni wyższych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz Szkół Doktorskich. My zaprezentowałyśmy wówczas swoje badania empiryczne na temat:  ,,Rozmowy z dziećmi na trudne tematy podstawą edukacji przyszłości – budowanie rozumienia pojęcia tolerancja przez uczennice wczesnej edukacji w socjokulturowej koncepcji L. S. Wygotskiego”. 

Należy podkreślić bardzo dobrą organizację, odpowiedni dobór uczestników, prowadzących oraz tematów wystąpień. Przyczyniło się to do stworzenia atmosfery sprzyjającej konstruktywnym, momentami nieco gorącym dyskusjom. Bogatsze o nowe doświadczenia, zdobytą wiedzę oraz z rzetelnymi, cennymi wskazówkami od uczestników owej konferencji kończymy rok kalendarzowy z czwartą konferencją naukową, co bardzo nas cieszy. 

Angelika Prajzneri Aleksandra Sienkowska,

 studentki III PSOzTP oraz II PPiW  

To już kolejna, bo czwarta konferencja naukowa, w której aktywnie uczestniczyły Członkinie SKN Twórczych Pedagogów Studentki Angelika Prajzneri Aleksandra Sienkowska. Gratuluję Im sukcesów, życzę poczucia ogromnej satysfakcji, bo ich wystąpienie wywołało dyskusję, a więc zainteresowanie oryginalnym, innowacyjnym projektem. Ich prezentacja dotyczyła umiejętności prowadzenia rozmów z uczniami wczesnej edukacji na trudne tematy w oparciu o filmy Shrek i Epoka lodowcowa. Bardzo się cieszę, iż mam możliwość wspierania w rozwoju Studentek Pedagogiki w tak oryginalnym projekcie badawczym.

Opiekunka SKN Twórczych Pedagogów

Małgorzata Wójcik