Dar serce studentów pedagogiki dla niepełnosprawnych dzieci

W dniu 1 czerwca, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, studenci III roku pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną zorganizowali przedstawienie dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie. Spotkanie wywołało wiele pozytywnych emocji u wychowanków, którzy zostali zabrani do świata ogrodniczych zmagań pewnej rodziny. Kolejne postacie pojawiające się na scenie, dziadek, babcia, wnuczek i wnuczka, kotek i piesek wywoływały zaskoczenie i radość oglądających, nie tylko wychowanków, ale także rodziców. Studenci zadbali o oprawę muzyczną, która spowodowała, że przedstawienie stało się interaktywnym spektaklem. W końcowej scenie udało się wyciągnąć ogromną rzepkę z grządki, na której rosła. Wykorzystane rekwizyty oraz stroje studenci wykonali samodzielnie. Zaś tytułową rzepkę, uszytą własnoręcznie przez studentkę przekazali w darze dyrektorowi placówki.

Wychowankowie uczestniczący w spotkaniu nie chcieli opuścić sali gimnastycznej, na której odbywało się przedstawienie. Spotkanie zakończyły wspólne tańce niepełnosprawnych wychowanków, ich rodziców i studentów oraz symboliczny poczęstunek. Jedna z obecnych matek, podziękowała studentom słowami „za dar serca i artystyczne wrażenia, których spragnione są nasze dzieci”.

Przedsięwzięcie przygotowano w ramach przedmiotu: Projektowanie działalności animacyjnej, pod kierunkiem Barbary Lulek i Janusza Boczara.