Aktywność Koła Naukowego Twórczych Pedagogów

W  bieżącym roku akademickim opublikowano dwa artykuły, a w poprzednim jeden. Tekst „Jaką rolę w socjalizacji dzieci i młodzieży pełni kultura popularna?” autorstwa Victorii Pelczar i Dominiki Soboń, studentek II PSOzTPO stacj. znalazł się na ramach dwutygodnika w ubiegłym roku akademickim. Dotyczył on przede wszystkim tego, jak kultura masowa oraz mass media oddziaływują na życie współczesnych nastolatków. Kolejny mini-artykuł napisała studentka II roku EWWP niest. Anna Dziędzioł. Autorka w temacie „Czas na zmiany w polskiej szkole” poruszyła problem korepetycji, na które uczniowie uczęszczają już od najmłodszych lat. Przedstawiła kilka powodów pobierania przez dzieci i młodzież dodatkowych lekcji. Kolejna publikacja na temat „Dziecko w sieci” została napisana przez studentki II roku EWWP stacj. Kingę Guzik i Karolinę Kmon. Studentki podjęły problem szans i zagrożeń korzystania z Internetu przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Przedstawiły one wyniki mini-ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klasy III w jednej z krośnieńskich szkół. Zachęcamy do zapoznania się z tekstami Studentów naszego koła, bo naprawdę warto! 

Obecnie, kiedy trwa praca zdalna, Studenci III PSOzTP we współpracy zdalnej z panią dr Małgorzatą Wójcik dopracowali i przesłali artykuł na temat „Wsparcie społeczne w recepcji podopiecznego (bezdomnego mężczyzny) i opiekunki placówki św. Brata Alberta”. Pragną oni wziąć udział w XXIX Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Kielcach. Pomocy w tłumaczeniu tytułu tego artykułu udzieliła pani dr Agnieszka Habrat z zakładu Filologii Angielskiej, za co Studenci i Opiekun wyrażają Jej podziękowania i wdzięczność.  Kolejnymi studentkami, które obecnie pracują nad przygotowaniem artykułu na konferencję, są Kinga Guzik i Karolina Kmon – studentki II roku EWWP stacj. Techniką J.Korczaka Plebiscyt życzliwości i niechęci przeprowadziły one badania socjometryczne we wczesnej edukacji. Dokonały one również analizy zgromadzonych danych. Obecnie pracują nad tworzeniem artykułu, który chcą przedstawić na XIX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Tematem tej konferencji jest „Nauka Młodych 2020 r. – działania badawcze”. Gratulujemy Studentom Pedagogiki zarówno efektów pracy, jak i umiejętnego wykorzystywania czasu pracy zdalnej do samorozwoju.