Aktywnie na pedagogice – III rok PSO z TP gości uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Krośnie

Czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia w sposób naturalny sprzyja angażowaniu się w prace na rzecz innych – potrzebujących, niepełnosprawnych, chorych. Studentki III PSOzTP zaprosiły na uczelnię dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej i ofiarowały im dar czasu. Zorganizowały przedstawienie zatytułowane Opowieść o przyjaźni oraz zaprosiły gości na spotkanie z Mikołajem. Uczniowie klas początkowych powędrowali wspólnie z aniołami do domku Mikołaja na spotkanie ze smokiem, łasicą, sójką, lisem i innymi zwierzętami, poznając konsekwencje plotki i pomówień. Na zakończenie w towarzystwie elfów przybył święty Mikołaj i odbyły się tańce w magicznym korowodzie. O atmosferze spotkania niech świadczy wypowiedź jednego z uczniów „przyjdę tutaj z całą rodziną, bo jest tak wspaniale”.

Gratulujemy studentom umiejętności pracy z dziećmi, adekwatnego reagowania na zachowanie uczniów o specjalnych potrzebach, komunikatywności i umiejętności aktorskich.

Koordynatorem spotkania była mgr Julita Karaś-Klimek i mgr Magdalena Goleń. Studenci zostali przygotowani do spektaklu w ramach zajęć profilaktyka społeczna z metodyką prowadzonych przez dr Barbarę Lulek. Oprawę muzyczną do spektaklu przygotował ze studentami dr Janusz Boczar.