Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie. Nowy kierunek nauczycielski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to interesujący kierunek studiów pozwalający uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.  Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Na Podkarpaciu podobnie jak w całej Polsce brakuje nauczycieli, także nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.  Na stałym poziomie występuje zapotrzebowanie i zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uczą się jak skutecznie pracować z dzieckiem i jego rodziną w różnych sytuacjach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w jaki sposób rozwijać możliwości dziecka oraz jak udzielać mu skutecznej pomocy. Zdobywają umiejętności diagnozowania potrzeb, możliwości, ograniczeń dzieci-uczniów oraz indywidualizowania procesu edukacji.

Studenci uczestniczą w licznych zajęciach warsztatowych realizowanych w małych grupach, w specjalistycznych pracowniach: dydaktyki zintegrowanej, plastycznej, muzycznej, informatycznej. Rozbudowany system zajęć warsztatowych, ukierunkowany jest – zgodnie z ideą praktyczności – na ukształtowanie określonych umiejętności zawodowych, poznanie samego siebie, swojego potencjału, zainteresowań, sposobów reagowania w sytuacjach stresowych. Student w trakcie realizacji warsztatów ma możliwość analizy rzeczywistych sytuacji spotykanych w szkołach i przedszkolach, udziału w symulacjach, debatach, analizie przypadków. Zajęcia warsztatowe realizują nauczyciele-praktycy.

To kierunek studiów pozwalający rozwijać twórczego nauczyciela – refleksyjnego praktyka.