Otwarty System Antyplagiatowy (OSA)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji udostępniło system OSA, który umożliwia samodzielne sprawdzenie pracy przez studenta w systemie antyplagiatowym.

Drodzy Studentko, Studencie!
Chcesz  sprawdzić, czy Twoja praca seminaryjna, dyplomowa, dowolna inna jest oryginalna. Skorzystaj z Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) dostępnego na stronie portal.osaweb.pl. Z OSA mogą korzystać wszyscy, a nie tylko promotorzy jak w wypadku Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oferowanego przez MinisterstwoNauki i Szkolnictwa Wyższego. OSA sprawdzi, czy Twoja praca nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z ponad 700 milionów stron internetowych, czy jej struktura stylistyczna jest jednolita, wskaże błędy edytorskie. Raport zostanie przesłany na podany przez Ciebie adres mailowy. To wszystko w cenie 3,50 zł + VAT za 10 000 znaków czyli 0,63 zł + VAT za  standardową stronę tekstu. Płatności są  obsługiwane przez przelewy24, a faktury wystawia Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otwarty System Antyplagiatowy został przygotowany wspólnie przez uniwersytety zrzeszone w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji icałość przychodów z jego udostępniania jest wykorzystana na dalszy rozwój.

Wszystko co chcesz wiedzieć o nowym systemie antyplagiatowym OSA (Otwarty System Antyplagiatowy) poniżej:

portal.osaweb.pl