Olimpiady – Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

VI Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

 Pierwszy etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej  odbył się 03.03.2020 roku. Do drugiego etapu, ze względu na pandemię koronowirusa, jednak nie doszło.

 Pragniemy jednak, jak co roku, do końca zorganizować Olimpiadę, ale w obecnej sytuacji na  nieco  innych zasadach, dostosowanych do dzisiejszych czasów.

 II etap odbędzie się 29 maja, na podobnych zasadach jak przebiegał I etap olimpiady, czyli online.

 Uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu serdecznie zapraszamy.

 W razie pytań prosimy o kontakt: olimpiadaenergetyczna@kpu.krosno.pl


VI Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

 Już po raz szósty zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Olimpiadzie Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

To wydarzenie stworzone specjalnie z myślą o młodzieży szkół średnich, zainteresowanych energetyką. Tematyka olimpiady obejmuje zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalne źródła energii.

Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Zgłosiło się do niego ponad 300  uczniów z 15 szkół średnich  z województwa podkarpackiego i małopolskiego. 

W tym roku przygotowujemy dla Was kolejną edycję tego wydarzenia, które odbędzie się:

I etap – 03.03.2020 – etap szkolny, podczas którego uczniowie rozwiązywać będą zestaw 20 pytań testowych.

II etap – 03.04. 2020 – odbędzie się w obiektach PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, podczas którego uczniowie rozwiązywać będą zestaw 30 pytań testowych.

W razie pytań prosimy o kontakt: olimpiadaenergetyczna@kpu.krosno.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin

formularz zgłoszeniowy


V Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

Sprawozdanie z realizacji V Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej

w 2019 roku

Etap szkolny konkursu V Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty zorganizowanej przez kierunek Energetyka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbył się 13 marca 2019 roku.

Zgłosiło się do niego ponad 300 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego, gorlickiego, strzyżowskiego  oraz  ropczycko-sędziszowskiego. Podczas tego etapu uczniowie rozwiązywali zestaw 20 pytań testowych. Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Inicjatywą  Olimpiady, podobnie jak w latach ubiegłych, było propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat problemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także wskazanie indywidualnych, amatorskich i profesjonalnych sposobów ich rozwiązywania.

W dniu 12 kwietnia 2019 roku odbył się II etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej, w której wzięło udział 47 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym. Drugi etap składał się z dwóch części.

Pierwsza część II etapu Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej miała charakter egzaminu pisemnego. Uczniowie rozwiązywali zestaw 30 pytań testowych.

W tym samym dniu po części pisemnej  wyłoniono 6 najlepszych uczniów, którzy przystąpili do części ustnej olimpiady.

Do ścisłego finału (części ustnej) zakwalifikowały się następujące osoby:

 • Jakub Nizianty  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
 • Piotr Węgrzynek  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
 • Kacper Słowik – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
 • Witold Pelc  – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach,
 • Waldemar Pyko  – Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku,
 • Jakub Żebracki  – Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie.

Po tej części Komisja Konkursowa wyłoniła trzech najlepszych uczniów.

Zwycięzcami V Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zostali:

 • I miejsce  – Piotr Węgrzynek  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
 • II miejsce – Witold Pelc  – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach,
 • III miejsce – Jakub Nizianty  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie                                                

Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom: 

            ALMAX FHU


 IV Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Olimpiadzie Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

To wydarzenie stworzone specjalnie z myślą o młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych energetyką. Tematyka olimpiady obejmuje zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalne źródła energii.
Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Zgłosiło się do niego 224 uczniów z 17 szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i małopolskiego.
W tym roku przygotowujemy dla Was kolejną edycję tego wydarzenia, które odbędzie się:
I etap – 13.03.2018 – etap szkolny, podczas którego uczniowie rozwiązywać będą zestaw 20 pytań testowych,
II etap – 13.04. 2018 – odbędzie się w obiektach PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, podczas którego uczniowie rozwiązywać będą zestaw 30 pytań testowych,
W razie pytań prosimy o kontakt: olimpiadaenergetyczna@kpu.krosno.pl

Pliki do pobrania:

regulamin 

formularz zgłoszeniowy

przykładowe pytania 

Sponsorzy: 


Sprawozdanie z III Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej

W dniu 07 kwietnia 2017 roku odbył się II etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej, w której wzięło udział 57 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym. Drugi etap składał się z dwóch części.
Pierwsza część II etapu Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej miała charakter egzaminu pisemnego. Uczniowie rozwiązywali zestaw 30 pytań testowych. W tym samym dniu po części pisemnej wyłoniono 6 najlepszych uczniów, którzy przystąpili do części ustnej olimpiady. Do ścisłego finału (części ustnej) zakwalifikowały się następujące osoby:

 • Patryk Maśkowicz – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle,
 • Krzysztof Marszał – Zespół Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach,
 • Kamil Sadlik – Zespół Szkół nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Bekińskiego w Sanoku,
 • Jakub Zbarachewicz  – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy,
 • Waldemar Moskal – Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,
 • Piotr Dętkoś – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,

Po tej części Komisja Konkursowa wyłoniła trzech najlepszych uczniów.

Zwycięzcami III Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zostali:

 • I miejsce – Waldemar Moskal – Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,
 • II miejsce – Kamil Sadlik – Zespół Szkół nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Bekińskiego w Sanoku,
 • III miejsce – Patryk Maśkowicz – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

Wszyscy uczniowie którzy dostali się do III etapu Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie oraz przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.


III Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

W dniu 13 marca 2017 roku odbył się I etap (szkolny) III Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, w której wzięło udział ponad 200 uczniów z 17 szkół ponadgimnazjalnych.Etap szkolny składał się z 20 pytań testowych z zakresu wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania, a także niekonwencjonalnych źródeł energii. Drugi etap olimpiady odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku w Kampusie Technicznym PWSZ w Krośnie przy ul. Dmochowskiego 12. Weźmie w nim udział 57 uczniów. Do trzeciego etapu zostanie wybranych 6 uczniów, którzy przystąpią do części ustnej.

III Podkarpacka Olimpiada Energetyczna to konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych energetyką.

Tematyka olimpiady obejmuje zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalne źródła energii.

Etapy:
I stopnia (szkolne) – 13.03.2017
II stopnia ( PWSZ w Krośnie) – 7 kwiecień 2017 w Kampusie Technicznym PWSZ w Krosnie ul. Dmochowskiego 12
 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie olimpiady zamieszczonym poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt: olimpiadaenergetyczna@kpu.krosno.pl