IX Olimpiada Pielęgniarska – Aktualności


 • Etapy przebiegu IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Olimpiada organizowana jest dla studentów III roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.  Olimpiada przebiega w trzech etapach: I etap w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) II etap w formie ustnej i pisemnej (proces pielęgnowania) III etap – prezentacja […]
  Czytaj dalej. Etapy przebiegu IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
 • Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej
  Inicjatorem zorganizowania po raz pierwszy Olimpiady Pielęgniarskiej była Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, która chcąc podtrzymać dawne tradycje olimpiad pielęgniarskich, podjęła się zadania zorganizowania takiego konkursu, a na patrona tego przedsięwzięcia obrała dr Janinę Fetlińską, pielęgniarkę, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, nauczyciela pielęgniarstwa, która zginęła w Katastrofie Smoleńskiej. Początkowo olimpiada miała zasięg lokalny, jednak z roku na rok wzrasta liczba uczelni włączających się do rywalizacji, co świadczy o tym, że jest ona pozytywnie postrzegana przez uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie uczestniczy w Międzyuczelnianej  Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr J. Fetlińskiej od roku 2014/2015. Olimpiada przebiega […]
  Czytaj dalej. Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej
 • Za nami I etap IX edycji Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Dnia 27 lutego 2018 r. o godzinie 8.30 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie miał miejsce I etap IX edycji Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.  Etap ten odbywał się równocześnie w jedenastu uczelniach biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej. Uczestnicy Olimpiady to studenci III roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo, którzy w ramach I etapu olimpiady przystąpili do testu jednokrotnego wyboru. Test zawierał 60 pytań, na rozwiązanie którego przewidziano jedną godzinę zegarową. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawano 1 punkt. Łącznie można było uzyskać 60 pkt. Zakres tematyczny testu odpowiadał efektom kształcenia z przedmiotów: Podstawy pielęgniarstwa, Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo […]
  Czytaj dalej. Za nami I etap IX edycji Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
 • II etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej za nami
  20 marca 2018 roku odbył się II etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. II etap odbywał się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej – rozpoczęcie nastąpiło o godzinie 8.30. Do II etapu przystąpiło pięć studentek III roku kierunku pielęgniarstwo. Zadaniem studentek było pisemne opracowanie procesu pielęgnowania, na podstawie otrzymanego opisu przypadku chorobowego pacjenta. Członkowie Komitetu Olimpiady oceniali: trafność i formę postawienia diagnozy pielęgniarskiej trafność wyłonienia celu działania przedstawienie adekwatnych do diagnozy działań pielęgniarskich umiejętność posługiwania się językiem medycznym. Największą liczbę punktów uzyskały studentki: Pani Klaudia Ziembicka oraz Pani Sonia Smolińska tym samym zakwalifikowały się do III etapu Olimpiady […]
  Czytaj dalej. II etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej za nami
 • Finał IX Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
  Bardzo serdecznie zapraszamy na finał IX Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, który odbędzie się w dniu 8 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4. Etap ten polega na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej. Prezentacje przygotowują finaliści Olimpiady samodzielnie, opiekun naukowy – nauczyciel akademicki może występować wyłącznie w roli doradcy na ostatnim etapie tworzenia prezentacji. Temat prezentacji brzmi: „Pacjent pediatryczny/geriatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”. Czas trwania prezentacji – 7 minut. Oceny prezentacji dokonują powołani członkowie Komisji Olimpiady. Powołana Komisja Olimpiady wyłania 3 najlepsze prace. W szranki staną przedstawiciele jedenastu uczelni z całej […]
  Czytaj dalej. Finał IX Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej