Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – Komitet

Komitet Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:

Prof. dr hab. inż. Krzysztofa Chmielowskiego, przewodniczący
dr Dominik Wróbel, z-ca przewodniczącego
dr inż. Marta Pisarek, sekretarz

członkowie
dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR
dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak
dr inż. Bernadeta Rajchel
dr n. med. Renata Dziubaszewska
dr Karol Trojanowicz
mgr Agata Niepokój
mgr Marta Głogowska
mgr Marczyńska Anna
dr Marian Stój
mgr Iwona Walaszczyk

mgr inż. Monika Jankowiczobsługa techniczna
mgr inż. Angelika Uram