Ogłoszenie listy kandydatów na rektora przez Radę Uczelni

Uchwała nr 4/20 Rady Uczelni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na rektora