Język rosyjski i wiedza o Rosji

Trzyletnie licencjackie studia filologiczne kształcące w zakresie nauki języka rosyjskiego od podstaw z elementami języka specjalistycznego, a także wiedzy o Rosji – jej dziejach, kulturze i współczesności.

W trakcie studiów:

  • ·         doskonale nauczymy Cię  języka rosyjskiego 
  • ·         umożliwimy korzystanie z języka rosyjskiego w codziennej komunikacji na zajęciach i poprzez videokonferencje z koleżankami i kolegami z uczelni w Rosji  
  • ·         będziemy Cię uczyć języka rosyjskiego  dla biznesu
  • ·         zachęcimy do skorzystania z  bogatej oferty stypendiów zagranicznych, w tym do Rosji, Ukrainy i Kazachstanu
  • ·         zapoznamy Cię z dziejami, tradycją, kulturą i współczesnością Rosji

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści olimpiady języka rosyjskiego stopnia centralnego i okręgowego oraz osoby posiadające certyfikat o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2.


Zapisy elektroniczne na Kierunek Język rosyjski i wiedza o Rosji