Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla profesora Krzysztofa Pleśniarowicza z Zakładu Komunikacji Międzykulturowej

W środę 8 grudnia 2021 roku odbyła się uroczysta gala 40-lecia Ośrodka Dokumentacji Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie. Wydarzenie było okazją do podsumowania długoletniej działalności instytucji, podziękowania wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o Tadeuszu Kantorze i jego dziele oraz odznaczenia osób zasłużonych dla Małopolski i polskiej kultury.

Wśród uhonorowanych odznaczeniami państwowymi znalazł się między innymi profesor Krzysztof Pleśniarowicz z Zakładu Komunikacji Międzykulturowej, który w latach 1994-2000 był dyrektorem Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie. Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesora Piotra Glińskiego wręczyła pani Iwona Gibas z zarządu Województwa Małopolskiego.

Krzysztof Pleśniarowicz w towarzystwie Iwony Gibas członka Zarządu Województwa Małopolskiego (z lewej) oraz Natalii Zarzeckiej, dyrektora Cricoteki (z prawej).

Krzysztof Pleśniarowicz jest profesorem nauk humanistycznych, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor, współautor i redaktor 22 książek z dziedziny historii i teorii teatru oraz literatury, a także ponad 200 artykułów i recenzji – opublikowanych w 11 językach. Wydał zbiory pism Tadeusza Kantora w Polsce (2000; 2004 – trzy tomy) i Rumunii (2014). Jego monografie o Tadeuszu Kantorze ukazały się na Węgrzech (2007) i w Wielkiej Brytanii (2004). W roku 2018 opublikował obszerną biografię Kantora.

Wykładowca w USA w latach 1992 (Cleveland State University), 2000 (University of Rochester), 2005-2006 (University of Massachusetts Amherst). Visiting Fulbright Scholar w New York University w latach 1996-1997.

Laureat Nagrody dla „Teatralnej Książki Roku” (1998) przyznawanej w ramach Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza przez Polski Oddział Międzynarodowego Instytutu Teatralnego oraz Krakowskiej Nagrody Literackiej (1998) – za książkę Kantor. Artysta końca wieku, a także Nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej (2005), za opublikowaną w Wielkiej Brytanii książkę The Dead Memory Machine. Tadeusz Kantor’s Theatre of Death.

Źródło zdjęcia: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/40lecie-cricoteki