Odkrywanie przyrody – zajęcia plenerowe na Pedagogice

Ogród wyglądał wspaniale (…) Otwierające się kwiatowe pączki i pączki wciąż jeszcze szczelnie zamknięte, gałązki, które dopiero co wypuściły zawiązki liści, piórko dzięcioła zaplątane w trawie, skorupka jajeczka po pisklaku, który wykluł się wyjątkowo wcześnie…”

F. H. Burnett, Tajemniczy ogród

W dniu 21 maja studenci I roku jednolitych magisterskich studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (PPIW) realizowali zajęcia z przedmiotu edukacja społeczno-przyrodnicza pod kierunkiem dr Dominika Wróbla w Ośrodku Dydaktycznym Magurskiego Parku Narodowego. Magurski Park Narodowy to wspaniałe miejsce do realizacji podstawy programowej klas I-III z zakresu wiedzy społeczno-przyrodniczej, w tym budowy lasu, pięter roślinnych, zbiorowisk roślinnych i siedlisk ptaków.  To bardzo wartościowe rozwiązanie metodyczne pozwalające łączyć treści kształcenia z praktycznym kontekstem pracy przyszłego nauczyciela.

W wielu opracowaniach naukowych podkreśla się, iż realizacja procesu edukacji w murach zamkniętej na środowisko szkoły nie przynosi zadowalających efektów edukacyjnych. Dlatego też prowadzenie procesu kształcenia w środowisku społeczno-przyrodniczym sprzyja podnoszeniu jakości edukacji. Taki model kształcenia realizowany jest na PPIW. Studenci mieli możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej z praktycznymi rozwiązaniami, jak również  poznali w praktyce sposoby wykorzystywania eksponujących metod nauczania w tym spektaklu przyrodniczego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zwrócono uwagę na znaczenie interaktywnych ekspozycji, które inspirują do odkrywania przyrody wielozmysłowo, gier i zabaw dydaktycznych.