Od października rozpoczynamy kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie to innowacyjny program, który przygotuje studentów do pracy w obszarze ochrony i bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, analizy zagrożeń, ochrony informacji, aspektów prawnych oraz zarządzania ryzykiem.

Zapewniamy kompleksowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa, łącząc teorię z praktyką. Studenci będą mieli okazję zdobywać cenne doświadczenie poprzez projekty badawcze, praktyki zawodowe oraz udział w symulacjach sytuacji kryzysowych.

Kształcimy na dwóch specjalnościach:
*zarządzanie kryzysowe i zwiększanie odporności
*obronność państwa.

W dniu 5 września 2023 r. odbyło się spotkanie z władzami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, podczas którego dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. PANS, został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Bezpieczeństwo Wewnętrzne, natomiast powołanie na koordynatora kierunku otrzymał dr Jacek Kraś.