Obchody Jubileuszu 20-lecia PWSZ w Krośnie

W dniu 31 maja 2019 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie uczciła jubileusz dwudziestolecia swej działalności. W uroczystym posiedzeniu Senatu, które na tę okazję zwołano w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, uczestniczyło wielu znamienitych gości z zaprzyjaźnionych uczelni krajowych i zagranicznych. Licznie przybyli również pracownicy i studenci uczelni oraz mieszkańcy Krosna.

Obchody naszego jubileuszu uświetnił swą obecnością jako gość honorowy dr Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecni byli dwaj poprzedni rektorzy krośnieńskiej PWSZ: prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet i prof. dr hab. Janusz Gruchała.

Na uroczystość zechcieli przybyć rektorzy oraz przedstawiciele władz zaprzyjaźnionych uczelni: prof. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Jacek Popiel, Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Bogusław Skowronek – Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prof. Stanisław Koziara – przedstawciel Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prof. Renata Przybylska – Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mieliśmy także zaszczyt gościć prof. dr hab. Romana Kołacza, do niedawna rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wieloletniego przyjaciela naszej uczelni, wywodzącego się z Podkarpacia.

Państwowe uczelnie zawodowe reprezentowali: prof. Daniel Stos – Rektor PWSZ w Skierniewicach, dr Paweł Trefler – Rektor PWSW w Przemyślu, prof. Mariusz Cygnar –Rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr Elżbieta Cipora – Rektor PWSZ w Sanoku, doc. dr Dorota Dejniak – prorektor ds. dydaktycznych PWSTE w Jarosławiu.

Z zagranicznych uczelni wyższych przyjechali: prof. Bohdan Durnyak – Rektor Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie, doc. dr Jaroslav Uhryn – Prorektor Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie, prof. Zhou Zicheng – Wiceprezydent Beijing Union University i dr Judit Kelemen – Dziekan Comenius Faculty w Egerze, Kampus w Sarospatak.

Posiedzenie Senatu zaszczycili również parlamentarzyści: poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Babinetz, a także senator prof. dr hab. Aleksander Bobko oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki – Przewodniczącz Konwentu naszej uczelni, zastępcy prezydenta – Bronisław Baran i Tomasz Soliński, a także Jan Pelczar, Starosta Powiatu Krośnieńskiego.

Przemówienie z okazji 20-lecia PWSZ w Krośnie wygłosił rektor prof. Grzegorz Przebinda, który przede wszystkim podziękował gościom za przyjęcie zaproszenia oraz za nadesłane listy gratulacyjne.

          Dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższegow swoim przemówieniu podkreślił m.in., że uczelnie takie jak PWSZ w Krośnie integrują lokalne środowiska, dbają o rozwój kultury regionu i przygotowują fachowców. Krosno ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Uczelnie zawodowe powstawały już około 20 lat temu z bardzo ważną misją dla lokalnego rynku pracy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu Rektorom reprezentującym to środowisko. Cieszę się, że wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania ustawowe. Uczelnie zawodowe mają jeszcze dodatkową misję. Są źródłem promieniowania na lokalną społeczność. Są kuźnią regionalnych i ogólnopolskich elit. I pod tym względem uczelnia krośnieńska odgrywa szczególnie ważną rolę. Być może ze względu na patrona, wielkiego humanistę, profesora Stanisława Pigonia, uczelnia w Krośnie od samego początku, obok komponentu ściśle zawodowego, kładła duży nacisk i rozwijała także ten wymiar duchowy, humanistyczny i akademicko-naukowy. Zapewne to charyzma kolejnych rektorów, łącznie z moim przyjacielem od prawie 40 lat, panem rektorem Przebindą, też to spowodowała. To jest uczelnia całego Krosna. To jest uczelnia całego Podkarpacia. Nie tylko kształci bardzo dobrych profesjonalistów ale też formuje ludzi zaangażowanych, którzy chcą oddziaływać na rzeczywistość. Zmieniać Polskę i ją rozwijać.

W imieniu krośnieńskich szkół Pan Andrzej Gregorczyk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie, złożył podziękowania za wieloletnią współpracę i życzenia dla społeczności naszej uczelni.

W dalszej części uroczystości, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi
dr Leokadia Styrcz-Przebinda
dr Łukasz Szmyd

Srebrnym Krzyżem Zasługi
dr Dominik Wróbel

Brązowym Krzyżem Zasługi

dr Janusz Boczar
dr Renata Dziubaszewska
dr Krzysztof Frączek
dr Bartosz Gołąbek
mgr Joanna Krochmal
dr inż. Bernadeta Rajchel

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

dr Adam Przybysz

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę

dr inż. Agnieszka Kubacka
dr Agnieszka Woźniak

W jubileuszowym roku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Prezes Rady Ministrów odznaczył prof. dr. hab. Grzegorza Przebindę, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe.

Przyznano również nagrody wyróżnionym studentom działającym w uczelnianych sekcjach sportowych i kołach naukowych.  Odebrali je: drużyna kobiet i drużyna mężczyzn AZS PWSZ Karpaty Krosno, Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, Studenckie Koło Wolontariatu, Studenckie Koło Naukowe ROTOR i Studenckie Koło Naukowe NEO.

Medalem Zasłużony dla PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie Senat PWSZ w Krośnie uhonorował prof. dr. hab. Aleksandra Bobko. Laudację wygłosił Rektor PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie prof. Grzegorz Przebinda, przedstawiając osiągnięcia naukowe oraz zasługi laureata w tworzeniu podkarpackiej przestrzeni akademickiej i dla krośnieńskiej uczelni. Dziękując za odznaczenie prof. A. Bobko podkreślił długoletnie więzy przyjaźni, jakie łączą go ze społecznością uczelni.

Liczną grupę gości stanowili pracownicy i studenci ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Szkocji, Węgier, Rosji, Kazachstanu i Ukrainy, którzy uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu wszyscy goście uczestniczyli w koncercie artystycznym w wykonaniu studentów, uczestników Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży.