Nowy rok akademicki – nowe wyzwania

Październik to w tradycji akademickiej początek nowego roku. To także początek przygody ze studiowaniem dla wielu młodych ludzi, którzy po raz pierwszy przekraczają progi Uczelni. Przejście pomiędzy szkołą średnią, a studiami wyższymi dla wielu z Was jest trudnym, pełnym stresu i emocji etapem. Dodatkowym utrudnieniem zdają się być obecnie panujące w kraju warunki epidemiczne, które nakładają zarówno na Uczelnię, jak i na studentów dodatkowe obowiązki.
Nasza Uczelnia, chcąc ułatwić studentom, także starszych roczników,  studiowanie w tym trudnym czasie, przygotowała szereg nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych usprawniających proces kształcenia.

Studiuj bezpiecznie, czyli hybrydowy model prowadzenia zajęć

W celu uniknięcia przebywania w przestrzeni Uczelni dużych grup studenckich, w semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia odbywać się będą w formie mieszanej.

Zajęcia prowadzone w trybie tradycyjnym

  • Zajęcia w trybie stacjonarnym realizowane będą na terenie Uczelni z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.
  • W trosce o bezpieczeństwo Twoje i osób, z którymi będziesz miał kontakt na Uczelni musisz pamiętać o częstej dezynfekcji rąk, zakrywaniu ust oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu. Wszystkie wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa możesz znaleźć na stronie Uczelni: https://kpu.krosno.pl/koronawirus-informacje-i-rekomendacje/

 Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym

  • Niektóre z zajęć, w szczególności w grupach liczących ponad 50 osób, będą odbywać się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem takich narzędzi i systemów jak Zoom czy MS Teams. Szczegółowe instrukcje korzystania z aplikacji dostaniesz od Twojego opiekuna roku.
  • Zajęcia realizowane będą w czasie rzeczywistym, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Podczas zajęć będziesz mógł porozmawiać z wykładowcą i spotkać się wirtualnie z kolegami z roku.
  • Zmiana formy prowadzenia zajęć nie będzie miała wpływu na realizację planu studiów.

 Ponadto przygotowaliśmy szereg ułatwień technologicznych, które pomogą Wam w codziennym studiowaniu:

  • Każdy student naszej Uczelni posiada indywidualne konto na platformie  Moodle  i w systemie USOS. Dzięki platformie Moodle będziesz miał dostęp do materiałów dydaktycznych z przedmiotów objętych planem studiów, natomiast dzięki aplikacji USOS będziesz mógł na bieżąco sprawdzić swoje wyniki z zaliczeń i egzaminów.
  • Uczelnia bezpłatnie udostępnia wszystkim studentom darmowy dostęp do pakietu MS Office 365. Udostępnienie pakietu pozwoli Wam na dostęp do narzędzi pozwalających na wykonywanie i przekazywanie prowadzącym prac z zachowaniem ogólnie obowiązujących standardów.
  • Chcemy również, aby każdy nauczyciel odbywający dyżur lub konsultacje był dostępny dla Was online za pośrednictwem platformy Zoom lub MS Teams.

Mając na uwadze bezpieczeństwo studentów, będzie systematyczne monitorować rozwój sytuacji epidemicznej w kraju, a co za tym idzie będziemy szukać nowych rozwiązań, aby zapewnić Wam komfort studiowania na naszej Uczelni.

Życzymy Wam wielu pozytywnych wrażeń i pamiętajcie, że możecie liczyć na nasze wsparcie i pomoc.