Nowi absolwenci studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych”

16 maja br. w formule zdalnej odbyły się egzaminy dla uczestników studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych. Studia podyplomowe ukończyło 26 osób.

Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, gleboznawstwa rolniczego, podstaw nawożenia, ochrony roślin, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, agrobiznesu, marketingu artykułów rolnych oraz rachunkowości gospodarstw rolnych uzyskali kwalifikacje rolnicze w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 6 ust. 2 pkt. 2) nadające również uprawnienia do zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy.

Wszystkim absolwentom kierunku Rolnictwo serdecznie gratulujemy ukończenia studiów podyplomowych.