Automatyka i robotyka

Z przyjemnością informujemy, że Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie od roku akademickiego 2020/2021 kształcenia na kierunkach Automatyka i robotyka.

Automatyka i robotyka – studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Dynamiczne zmiany w dziedzinach przemysłu oraz integracja automatycznie sterowanych maszyn, ludzi i technologii informacyjnych przybliża współczesne przedsiębiorstwa do idei Przemysłu 4.0. Przez lata kształtowany był obraz inżynierów wyspecjalizowanych w jednej, określonej dziedzinie wiedzy. Działania podejmowane w systemie działającym zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 wymagają obsługi poprzez inżynierów posiadających wiedzę zarówno z zakresu automatyki i robotyki oraz systemów pozwalających na integrację pomiędzy urządzeniami i systemami sterowania. Naprzeciw takiemu podejściu wychodzi koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka.
Połączenie interdyscyplinarnej wiedzy, przekazywanej w ramach Automatyki i robotyki, pozwoli absolwentom na działania w szerokim zakresie, łącząc informacje dotyczące mechaniki, elektroniki, informatyki, czy elektrotechniki. Są to dyscypliny poszukiwane szczególnie w nowoczesnych przedsiębiorstwach wymagających inżynierów o szerokich horyzontach wiedzy, wykorzystujących ją do rozwoju i optymalizacji pracy. Wpływ rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie zastąpienie w przemyśle produkcyjnym pracy ludzi pracą automatów czy robotów, zmieniła również wymagania jakie pracodawcy stawiają przed kandydatami.

Inżynierowie będący częścią zespołów zajmujących się projektowaniem, konstruowaniem, sterowaniem zautomatyzowanych linii produkcyjnych, powinni posiadać wiedzę zarówno w zakresie budowy, czy rozwiązań technologicznych, ale również sposobów sterowania. Całościowy pogląd na problem ma znaczenie przy działaniach związanych z projektowaniem nowych rozwiązań lub modernizacji już istniejących. Definiowanie zautomatyzowanych urządzeń jako integralnej całości, pozwala optymalizować zarówno urządzenia pod kątem technologicznym ‒ stosując proste i niezawodne konstrukcje oraz ekonomicznym ‒ przystosowując je do współpracy z elementami automatycznego sterowania. Szeroki wachlarz zdobytej wiedzy i umiejętności pozwoli sprostać stawianym wymaganiom i standardom oraz umożliwi Absolwentom zastosować nowoczesne i wysokowydajne technologie.

Inżynier ‒ absolwent kierunku Automatyka i robotyka ‒ zdobywając wykształcenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, może pracować zarówno nad wdrożeniem produktu do użytku, jak i jego obsługą czy modernizacją. Działając w oparciu o zdobytą wiedzę, absolwent Automatyki i robotyki, może rozwijać produkty dotychczas wykorzystywane, dostosowując je do wymagań i oczekiwań współczesnych procesów produkcyjnych, projektować nowe rozwiązania, bądź nadzorować pracę już istniejących. Student na tym kierunku zdobędzie wiedzę z podstawowych zasad projektowania, obliczeń numerycznych, systemów sterowania i komunikacji pomiędzy urządzeniami. Pozna również podstawowe metody programowania i optymalizacji w celu zastosowania układów sterowania opartych o systemy mikroprocesorowe lub sterowniki PLC. Będzie miał do czynienia z zasadami nowoczesnego prototypowania z zastosowaniem komputerowych metod symulacyjnych. Absolwent Automatyki i robotyki zdobywając umiejętności pracy w grupie, będzie mógł brać czynny udział w procesie projektowania produktów, nadzoru ich pracy oraz późniejszych zmian w celu dostosowania do zapotrzebowania zmieniającego się rynku. Absolwent może podjąć pracę między innymi w firmach działających w branży gospodarki, opartej o systemy automatyki i robotyki, czy w firmach wymagających umiejętności programowania mikroprocesorów. Dodatkowo absolwent Automatyki i robotyki może podjąć pracę w ośrodkach badawczych, laboratoriach lub placówkach, w których wdrażane są najnowsze technologie. Absolwent może również kontynuować edukację na studiach II stopnia.

 Rekrutacja na kierunek Automatyka i robotyka