Nominacje do Rady Uczelni wręczone

11 marca br. w sali senackiej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Uczelni w ramach nowej kadencji na lata 2021-2024. Nominacje dla członków Rady wręczyli rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU oraz prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, rektor uczelni w latach 2012-2020.

W skład Rady Uczelni wchodzi siedmiu członków wybranych przez Senat. Wyboru dokonano na posiedzeniu 15 grudnia 2020 roku, a oficjalna inauguracja działalności Rady nastąpiła 1 stycznia br. W skład Rady wchodzą trzy osoby spoza uczelni, trzy osoby z uczelni oraz przewodnicząca samorządu studenckiego.

Do głównych zadań rady uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, projektu statutu i planu rzeczowo-finansowego, monitorowanie zarządzania uczelnią i jej gospodarki finansowej, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat) oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

Skład Rady Uczelni KPU w Krośnie na kadencję 2021-2024:
1) członkowie spoza wspólnoty Uczelni:
mgr inż. Janusz Fic – przewodniczący
mgr Aleksandra Sanocka-Gierek
dr inż. Paweł Smaś

2) członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:
dr inż. Małgorzata Górka
dr inż. Barbara Krochmal-Marczak
dr inż. Roman Zimka

3) Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego:
Katarzyna Turczyn