Misja Ośrodka

Celem ośrodka jest wspieranie kształcenia przez całe życie, podnoszenie kwalifikacji pracowników placówek sektora państwowego, prywatnego, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.Zapewniamy wysoką jakość prowadzonych szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, a także prowadzimy działalność doradczą i ekspercką.Kompetentna i doświadczona kadra to w głównej mierze wykładowcy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Wykładają u nas profesorowie z najlepszych polskich uczelni.Nowoczesne, kompleksowo wyposażone pracownie i laboratoria dydaktyczne pozwalają połączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną, co zaowocuje doskonałym przygotowaniem do przyszłej pracy w wybranym zawodzie.