Kurs specjalistyczny „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (Amity®ART)”

Dla kogo adresowany:
Kurs adresowany jest  dla studentów, w szczególności kierunków pedagogicznych, chcących uzyskać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kontroli złości, konstruktywnych relacji społecznych oraz wnioskowania moralnego, co jest niezbędne w pracy pedagoga oraz pedagogów szkolnych, terapeutów pracujących w różnych placówkach oświatowych, zakładach dla nieletnich i in.

Prowadzący: dr Iryna Durkalevych, Сertyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity®ART.

Trening „Praktyk TZA (Amity®ART)” autorstwa A. P. Goldsteina, B. Glicka, został wdrożony w USA i poza jej granicami m. in. w Polsce, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i in.

Cel: uzyskanie wiedzy, rozwój umiejętności społecznych, kontroli złości oraz wnioskowania moralnego.

Program kursu: składa się z trzech skoordynowanych i zintegrowanych modułów:

  1. „Umiejętności społeczne” (składnik behawioralny),
  2. „Kontrola złości” (składnik afektywny),
  3. „Wnioskowanie moralne” (składnik poznawczy).

Dlaczego warto zapisać się na kurs:

  1. Uczestnicy treningu „Praktyk TZA (Amity®ART)” poznają własny poziom złości oraz agresji, poziom rozwoju umiejętności społecznych oraz wnioskowania moralnego za pomocą skutecznych współczesnych narzędzi diagnostycznych.
  2. Uczestnicy nabędą wiedzę oraz rozwiną umiejętności, dzięki którym będą umieli:

* Wcześnie zdiagnozować przejawy złości, kontrolować własne negatywne stany emocjonalne (złość) oraz zachowywać się nieagresywnie w relacjach z innymi;

* Opanują umiejętności prospołeczne, niezbędne do skutecznego negocjowania we własnych środowiskach społecznych (uczelnianym, rodzinnym, zawodowym);

* Nauczą się wnioskowania moralnego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują:

  1. Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu specjalistycznego „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (Amity®ART)” według A. P. Goldsteina, B. Glika z hologramem na usługach Instytutu Amity®ART. Koszt certyfikatu – 30 zł.;
  2. podręcznik z płytą (zawierający materiały niezbędne do przeprowadzenia treningów, kwestionariuszy obserwacji i in.). Koszt podręcznika – 115, 50 zł.;
  3. kompetencje prowadzenia treningu grupowego z młodzieżą, m. in. agresywną;
  4. możliwość bezpłatnej konsultacji w trakcie samodzielnej praktyki.

Forma prowadzenia zajęć:

Wykład teoretyczny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, kwestionariusze diagnozy agresji, umiejętności społecznych oraz moralności (z udzielaniem informacji zwrotnej), prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach.

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się w budynku KPU w Krośnie, ul. K. Wielkiego 8. Trening prowadzony jest dla zorganizowanych grup 10 – 12 osobowych.

Koszt szkolenia: 1400 zł
Czas trwania kursu: 30 godzin (4 dni)
Wymagane dokumenty:
1. Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem 
a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub
b) świadectwo dojrzałości lub
c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.

Przesyłanie dokumentów: do 30 października 2021 r.

Wymagane dokumenty proszę przesłać w białej wiązanej teczce na adres:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Kurs ART
ul. Kazimierza Wielkiego 8
38-400 Krosno
Kontakt: 13-43-755-40
E-mail:  ih@pwsz.krosno.pl

Rejestracja: 
KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY